Školenie lektorov SkBA

 

Dňa 28. februára 2022 sa vďaka spolupráci so spoločnosťou Corner & Co. uskutočnilo školenie na objektívne hodnotenie a senzorické posudzovanie chutí pre oblasť nápojovej kultúry.

Corner & Co. je medzinárodná skupina spoločností v oblasti špecializovanej gastronómie a segmentu „fine foods“, pôsobiaca v strednej Európe.

Táto aktivita bola určená licencovaným lektorom kurzov a hodnotiacim komisárom slovenskej barmanskej asociácie, aby si rozšírili svoje poznatky v danej problematike a následne tak uplatňovali správne metódy a techniky pri posudzovaní drinkov.

Stretnutie sa konalo v krásnych priestoroch WinePlanet v Bratislave a odborným témam sa venoval pán Rastislav Šuták, someliér spoločnosti Corner & Co. a WinePlanet.

Rastislav Šuták je viceprezidentom Asociácie slovenských someliérov a lektor somelierskej vzdelávacej platformy.

Veríme, že vzdelávacie aktivity budú aj v budúcnosti pokračovať a rozšíria svoj obsah o nové témy aj pre ďalších členov asociácie.

Ďakujeme spoločnosti Corner za ochotu a príjemnú spoluprácu pri organizácii školenia.


Riadiaci výbor SkBA

 

 

.

 

Hlavní partneri

Kontakt

Slovenská barmanská asociácia

Brezová 14

071 01  Michalovce

Slovenská republika

Minigaléria

JoomShaper