Noví licencovaní lektori a hodnotiaci komisári

Slovenská barmanská asociácia má nových licencovaných lektorov a hodnotiacich komisárov SkBA.

V dňoch 6.-7 septembra 2015 sa v Námestove Penzióne Port club konala porada vedenia SkBA na ktorom boli prijaté dôležité uznesenia.
Medzi hlavné patrilo schválenie nových licencovaných lektorov a licencovaných hodnotiacich komisárov SkBA.


Za generálneho komisára SkBA bol zvolený jeden z najskúsenejších barmanov SkBA p.Milan Šefc, za koordinátora barmanských kurzov SkBA bol zvolený taktiež jeden z dlhoročných a skúsených barmanov SkBA p.Ján Majoroš.

foto2


Medzi ďalšie dôležité body programu patrilo schválenie nových certifikátov SkBA, ktoré boli schválené s okamžitou platnosťou (vzor certfikátov si pozrite nižšie) Pôvodný formát certifikátov samozrejme platí a lektori ich mohli vydávať do 30.6 2015.
SkBA prijala aj usnesenie o organizovaní základného barmanského kurzu, základného barmanského flairového kurzu, základného baristického kurzu a 2.stupňa barmanského kurzu.


Okrem porady vedenia sa v tomto termíne konalo aj školenie hodnotiacich komisárov a licencovaných lektorov, ktoré bolo zamerané na zjednotenie postupov pri organizovaní kurzov a hodnotení na súťažiach SkBA.
Jednou zo zaujímavých prezentácii bola aj prednáška Tomáša Gyena generálneho sekretára SkBA o súčasných barových trendoch.

 

Klasické kurzy SkBA - lektori s licenciou - SkBA:


Ján Šuchta - Licencia číslo : 02
Kontakt: jansuchta1@gmail.com, mobil 0905 271 173

Milan Šefc - Licencia číslo : 03
Kontakt: info@penzion-zora.sk, mobil 0903 627 978

Ing. Jozef Roth - Licencia číslo : 01
Kontakt: jozefroth1@gmail.com, mobil 0948 500 000

Ján Majoroš - Licencia číslo : 04
Kontakt: barman.roku.2005@centrum.sk, mobil 0908 350 836

Rastislav Kubáň - Licencia číslo : 06
Kontakt: rastokuban13@gmail.com, mobil 0907 808 488

Dušan Szabo - Licencia číslo : 09
Kontakt: dusanszabo22@gmail.com, mobil 0903 258 116

Imrich Macúch - Licencia číslo : 10
Kontakt: majsterimro@gmail.com, mobil 0908 715 326

Vladimír Baňák - Licencia číslo : 11
Kontakt: vbanak@gmail.com, mobil 0903 792 843

Zoltán Vincze - Licencia číslo : 12
Kontakt: zolivincze@gmail.com, mobil 0910 957 742

Branislav Hažík - Licencia číslo : 13
Kontakt: hazik@barservis.sk, mobil 0908 854 133

 

Flairové kurzy SkBA - lektori s licenciou - SkBA:


Martin Jendreas - Licencia číslo : 05
Kontakt: baragency@cocktailmania.sk, mobil 0903 690 775

Tomáš Gyén - Licencia číslo : 07
Kontakt: region05@rjelinek.sk, mobil 0911 104 902

 

Baristické kurzy SkBA - lektori s licenciou - SkBA:


Oldřich Holiš - Licencia číslo : 08
Kontakt: holis@eurocoffee.sk, mobil 0907 516 116


certifikaty

Hlavní partneri

Kontakt

Slovenská barmanská asociácia

Brezová 14

071 01  Michalovce

Slovenská republika

Minigaléria

JoomShaper