Dni SkBA 2022

 

Výročná členská schôdza SkBA

 

Členovia SkBA sa v sobotu 23. apríla 2022 zišli na výročnej členskej schôdzi (VČS) SkBA vo Vysokých Tatrách v Tatranských Matliaroch v kongresovej sále Hotela SOREA HUTNÍK I. Výročná členská schôdza bola vyvrcholením podujatia Dni SkBA 2022.

 

20220423 103117

 

Po registrácii prítomných riadnych členov asociácie bol vedením výročnej členskej schôdze poverený viceprezident SkBA Tomáš Gyén a jednohlasne bol aj všetkými účastníkmi zasadnutia odsúhlasený program schôdze.

Hneď na začiatku odprezentoval vo svojej správe prezident SkBA Ján Šuchta celkové vyhodnotenie činnosti SkBA za rok 2021.

Ďalej so svojím správami nasledovali predsedovia jednotlivých sekcií: západ – Zoltán Vincze, stred – Mgr. Jana Karkušová a východ - Milan Šefc.

 

20220423 102616

 

Činnosť jednotlivých sekcií a aj asociácie ako celku boli silne poznačené pandémiou ochorenia COVID-19, ktorá obmedzila takmer všetky aktivity našej asociácie. Aj napriek všetkým obmedzeniam sa jednotlivé sekcie snažili pokračovať vo svojich aktivitách, získavať nových členov a aj nadväzovať spoluprácu s novými partnermi.

Správu o realizácii barmanských kurzov SkBA za rok 2021 podal koordinátor barmanských kurzov - Ján Majoroš.

Po dlhšej prestávke kvôli materským povinnostiam medzi nás opäť prišla predsedkyňa flair tímu - Ing. Martina Hübl, ktorá odprezentovala svoju víziu fungovania flair tímu v ďalšom období.

  

20220423 111259

 

Za neprítomnú hlavnú pokladníčku SkBA odprezentoval finančnú správu SkBA za rok 2021 prezidentom SkBA Ján Šuchta. Následne tiež predstavil návrh rozpočtu na rok 2022, ktorý bol jednohlasne schválený.

 

20220423 105219

 

Na záver viceprezident SkBA Tomáš Gyén informoval o pripravovanom World Cocktail and Flair Championships, ktorý sa bude konať v novembri 2022 na Kube.

 

20220423 113113

 

Výročná členská schôdza je pravidelne aj príležitosťou na vyhlásenie ocenenia Barman roka SkBA. Za rok 2021 si túto cenu v kategórii „Klasik profesionál“ odniesla mladá barmanska a zároveň nová členka SkBA – Evica Domonji z Mirror baru v Bratislave.
Srdečne blahoželáme!

 

20220423 120205

 

Udeľovalo sa taktiež prestížne ocenenie „Majster barman - honoris causa“. Do tohto prestížneho klubu v rámci SkBA bol ako tretí v poradí uvedený náš dlhoročný člen Mgr. Ľubomír Petrovič.
Členom tohto klubu sa môže na návrh výboru SkBA stať len člen SkBA, ktorý dlhodobo pôsobil v SkBA a pri životnom jubileu 60. rokov je stále aktívnym členom SkBA.

 

20220423 120829


Súčasťou programu boli aj odborné prezentácie pridružených partnerov SkBA, kde sa predstavili spoločnosti Corner, Old Herold, Prelika, Dira, Accom Slovakia a Koft.

279350578 358251512790545 4450402089366401324 n


Riadiaci výbor poďakoval hlavným sponzorom celého podujatia Dni SkBA 2022 spoločnostiam Rudolf Jelínek, Monin a St. Nicolaus, ako aj už spomenutým pridruženým partnerom a tiež aj všetkým ostatným členom za odvedenú prácu.


Rovnako tak všetci prítomní vyjadrili poďakovanie všetkým zamestnancom hotela SOREA HUTNÍK I. a menovite aj pani riaditeľke Ing. Zuzane Štefaňákovej za príjemné prostredie a skvelé služby počas celého trvania Dní SkBA 2022.

Na záver prezident SkBA Ján Šuchta poďakoval všetkým prítomným za aktívnu účasť na VČS a poprial SkBA veľa úspechov v roku 2022.

 

Fotogaléria

 

 

Hlavní partneri

Kontakt

Slovenská barmanská asociácia

Brezová 14

071 01  Michalovce

Slovenská republika

Minigaléria

JoomShaper