Výročná členská schôdza SkBA

 

Dňa 18. mája 2019 sa v priestoroch Hotela Sorea Trigan Štrbské Pleso konala výročná členská schôdza slovenskej barmanskej asociácie. Zasadnutie riadiaceho výboru na čele s prezidentom SkBA Jánom Šuchtom sa riadilo schváleným programom.

img 1304

Po registrácii prítomných riadnych členov asociácie bol odhlasovaný program schôdze a nasledovali prezentácie činnosti predsedami jednotlivých sekcií.

img 1255

 

Pán Milan Šefc predseda sekcie SkBA východ vo svojej správe zhodnotil organizáciu viacerých súťaží, ktoré boli realizované a pre vzdelávanie a publicitu majú veľký význam. Sekcia východ sa aktívne podieľala na charitatívnych akciách, čo zvyšuje spoločenský status celej asociácie. Taktiež boli vyhodnotené už realizované barmanské kurzy. Za sekciu SkBA stred referovala o aktivitách jej členov predsedníčka Mgr. Jana Karkušová.

img 1280

 

V úvode priblížila priebeh volieb do riadiaceho výboru SkBA. Nasledovali aktivity členov sekcie stred, ktoré boli zamerané na promovanie národného koktailu Slovenska v spolupráci so spoločnosťou Metro – Metro Hereca dni vo viacerých regiónoch Slovenska. Víťaz majstrovstiev sveta WCC v Kodani 2017 Rastislav Kubáň absolvoval niekoľko významných barmnaských a spoločenských akcií, ktoré napomáhali publicite SkBA a sú dôkazom vysokej profesionálnej úrovne barmanov asociácie. Predseda sekcie západ pán Martin Jendreas vo svojej správe vymenoval taktiež niekoľko realizovaných akcií, spomenul spoluprácu so školami pri realizácií barmanských súťaží a pán Tomáš Gyén odprezentoval začínajúci projekt súťaže ST.NICOLAUS YOUNG BARTENDERS TALENT, ktorého vyvrcholením bude ocenenie najlepších 3 perspektívnych barmanov. Za sekciu barista team sa predstavil nový lektor a šéf teamu pán Vladimír Koč.

img 1312

 

Prítomným priblížil svoju činnosť a víziu ďalšej spolupráce s SkBA. Prezident Ján Šuchta uzavrel rekapituláciu činnosti práce za kalendárny rok 2018. Poďakoval za prácu, reprezentáciu a spoluprácu všetkým členom SkBA. Nasledovala finančná správa hospodárenia SkBA za rok 2018, ktorú odprezentovala pokladníčka SkBA Mgr. Zuzana Tökölyová.

img 1318

 

Bol prednesený nový finančný rozpočet na rok 2019, ktorý všetci prítomní jednohlasne schválili.
Prezident SkBA Ján Šuchta informoval prítomných o plánovanom kongrese IBA v Chengdu v Číne na jeseň 2019 a predstavil plán aktivít na rok 2019. V diskusii boli riešené otázky stagnácie vzdelávacích kurzov a spustenie riadnej činnosti novovybudovaného školiaceho barového centra BAR ACADEMY v Bratislave.

img 1293


Na záver prezident SkBA Ján Šuchta poďakoval všetkým prítomným za aktívnu účasť na VČS a poprial SkBA veľa úspechov v roku 2019 .

img 1253

 

 

Fotogaléria

 

 

Hlavní partneri

Kontakt

Slovenská barmanská asociácia

Brezová 14

071 01  Michalovce

Slovenská republika

Minigaléria

JoomShaper