Milí kolegovia a kolegyne, priatelia a partneri SkBA,

 

Ďakujeme Vám za všetky príspevky, ktoré ste nám poslali vo forme 2% z dane z Vašich príjmov v roku 2018.

Aj tento rok sa na Vás obraciame so žiadosťou o poukázanie 2% z dane z príjmov pre našu činnosť. Peniaze budú použité v rámci Slovenskej barmanskej asociácie ako prostriedok na zlepšenie činnosti nášho občianskeho združenia.

V prípade fyzických osôb – zamestnancov – za ktorých daňové priznanie podáva zamestnávateľ stačí ak si nižšie stiahnete tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane. V daňovom priznaní, ktoré vyplňujete, treba zaškrtnúť, že si uplatňujete 2% zo zaplatenej dane. Na základe toho to personalistky spracujú.
Keď dostanete od zamestnávateľa tlačivo o ročnom zúčtovaní preddavkov na daň a Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov, toto priložte k vyplnenému a podpísanému Vyhláseniu.
Vo vyhlásení stačí, keď vypíšete svoje základné údaje a podpíšete ho.

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby sa predkladá príslušnému daňovému úradu do 30. apríla 2020.

Tu si stiahnite potrebný formulár:

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

 

V prípade fyzických osôb, ktoré si sami podávajú daňové priznanie a právnických osôb je vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane už súčasťou formulára daňového priznania, preto je potrebné priamo do daňového formulára vypísať tieto údaje:

Názov: Slovenská barmanská asociácia
Sídlo: Brezová 14, 071 01 Michalovce
Forma: občianske združenie
IČO: 30851092

 

Daňové priznanie spolu s vyplneným vyhlásením treba podať príslušnému daňovému úradu do konca marca 2020.

Presné informácie o našom občianskom združení nájdete aj na stránke
Notárskej komory Slovenskej republiky.

 

Vopred ďakujeme všetkým darcom a veríme, že sa pripojíte k naším aktivitám!

 

Riadiaci výbor SkBA

 

Kontakt

Slovenská barmanská asociácia

Brezová 14

071 01  Michalovce

Slovenská republika

Minigaléria

JoomShaper